Uluslararası alanda basın özgürlüğü, uygarlık seviyesi, rejimin tanımı, ekonomi, girişimcilik, eğitim gibi alanlarda tüm ülkeleri değerlendiren ve sıralamaya koyan kurum ve kuruluşlar var ve bunlar kendi ülkesine dışarıdan bir gözle bakmak isteyenlere ilginç perspektifler verebiliyorlar.

Uzun bir süredir, bu endekslerin Türkiye bölümlerini tek bir yazıda toplamak istiyorum, daha büyük resmi görmek amacıyla.

Umarım benim olduğu kadar sizin de ilginizi çeker. Linkleri yazının içinde veya sonunda bulabilirsiniz.

Özgürlük Endeksleri

2016_Freedom_House_world_map (1)

Yukarıdaki haritada bir özetini gördüğünüz Freedom House 2016 raporuna göre, Türkiye özgür, özgür olmayan ve kısmen özgür seçeneklerinden "kısmen özgür" durumda. Yukarıdaki haritada özgür yeşil ile, kısmen özgür sarı renk ile, özgür olmayan ülkeler ise eflatun ile ifade ediliyor. Bize yakın ülkelerle karşılaştırma ise şöyle :

freedom_index

Bu raporda en iyi not 1, en kötü not 7. Sivil Haklarda 4, politik özgürlüklerde ise 3 almışız. Aynı kategoride Arnavutluk, Dağlık Karabağ, Bosna Hersek, Kosova yer alıyor.

Aşağıdaki harita ise, Wall Street Journal ve Heritage Foundation tarafından yıllık olarak yayınlanan "Ekonomik Özgürlük Indeksi" bilgilerini içeriyor :

1280px-index_of_economic_freedom_2016

Türkiye ekonomik özgürlüklerde 69. sırada. Aşağıda yıllar içindeki değişimi ve bize en yakın ülkeleri görebilirsiniz :

economic_freedom

Türkiye burada da ortalama özgürlük sıralamalarında, 178 ülke arasında 70. sırada. Ekonomik faaliyetler konusunda "Çoğunlukla özgür değil" tarafına daha yakın.

Aşağıdaki tablo ise, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün "Basın Özgürlüğü Raporundan" alındı.

Screenshot 2016-05-19 21.59.08

Basın özgürlüğünün kötü olduğunu zaten bildiğimiz ülkemiz, 180 ülke arasında 151. sırada... Bu rapora göre Türkiye'de basın özgürlüğü Afganistan, Rusya, Pakistan, Gambiya'dan daha kötü.

Refah Endeksleri

Londra merkezli Legatum Institute, tüm dünyanın ekonomik ve insani refahını ölçen tek bir endeks yayınlıyor. Bu endekse göre Türkiye ekonomide 87, kişisel özgürlüklerde 100, girişimcilik ve fırsat eşitliğinde 67. sırada.

prosperity

Bir İsviçre firması olan Henley & Partners, insani gelişmişlik, ekonomik özgürlük vb bazlı bir "Milliyet Kalitesi Endeksi" yayınlıyor. Bu endekse göre Türkiye dünyada 70. sırada. İlk sırada Almanya var. Bu sıralamanın son yıllardaki en iyi derecemiz de olduğunu ekleyelim.

Ekran Resmi 2016-06-05 00.01.09

Ekonomi, İnovasyon, Eğitim ve Eşitlik

Türkiye, istatistiklere göre girişimciliğe en çok doğrudan desteği veren ülke. Ancak buna rağmen, GSMH üzerinden ArGe'ye ayrılan toplam pay OECD ortalamasının dörtte biri kadar :

Screenshot 2016-05-19 22.19.00

OECD ülkeleri arasında yapılan Better Life Index'e göre; Türkiye eğitime devamlılıkta 36 ülke arasında sonuncu, öğrenci becerileri konusunda ise 36 ülke arasında 33. sırada. Bununla birlikte PISA skorlarına göre okuduğunu anlamak konusunda sonlarda yer alıyor çocuklarımız :

Screenshot 2016-05-19 22.22.11

Ülkelerdeki şeffaflık, rüşvet ve yolsuzluk oranlarını inceleyen Transparency International'ın 2015 raporuna göre, Türkiye 167 ülke arasında 66. sırada... Endeks 100 üzerinden hesaplanıyor :

Screenshot 2016-05-19 22.26.35

The Economist dergisinin Democracy 2015 raporuna göre Türkiye tam demokrasi, veya kusurlu demokrasi olarak değil, bunların bir altındaki seviye olan "hibrid rejim" olarak tanımlanıyor... Türkiye'nin aynı kefeye konduğu diğer hibrid rejimleri de görebilirsiniz :

Screenshot 2016-05-19 22.33.45

Raporun tamamı için tıklayın. Bu "hibrid rejim" statüsünün bir altında "otoriter" yer alıyor ve bundan daha kötü bir statü daha yok.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik raporuna göre Türkiye insani gelişmişlik açısından dünyada 72. sırada. Yine aynı rapora göre, kadınlarda kişi başına düşen GSMH, erkeklerdeki aynı oranın üçte biri.

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre Türkiye, 2015 yılı itibariyle 145 ülke arasında 130. sırada bulunuyor. Yine Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre rekabetçilik açısından 140 ülke arasında 51. sıradayız.

OECD, öğrenci başına yapılan eğitim harcamalarında ölçüm yapılan 26 ülke arasında 24. olduğumuzu raporluyor:

Screenshot 2016-05-20 06.59.34

NYU'dan akademisyen Selçuk Şirin'in OECD raporlarından derlediği bilgilere göre, OECD organizasyonu içinde veli ve öğretmenlerin eğitim sistemine karar verici noktada en az katıldığı ülke biziz:

Ekran Resmi 2016-06-05 00.32.44 Edit : Selçuk Şirin, Hürriyet, 30.05.2016

Yine aynı yazıya göre son 20 yılda 10 eğitim bakanımız olmuş.

Bir girişim başlatmak istediğimizde, finansa ve eğitime erişim açısından da OECD sıralamasında sonlarda yer alıyoruz (kırmızı ile işaretli ülke) :

Screenshot 2016-05-20 07.06.42

İnanılmaz ama Türkiye OECD içinde vergi geliri en düşük ülkelerden biri :

Screenshot 2016-05-20 07.18.51.png

Üniversitelerimize gelirsek, Times Higher Education raporuna göre, Türkiye'nin en iyi üniversitesi olan Koç Üniversitesi dünyada 250-300 bandında bulunuyor. Listede ilk 20'nin ondördü ABD'den. :

Screenshot 2016-05-20 07.29.22.png

We Are Social'ın Global Digital & Mobile raporuna göre Türkiye'de aktif olarak 40 milyon sosyal medya hesabı bulunuyor, 37 milyon internet abonesi var... 69 milyon cep telefonu hattı bulunuyor ülkemizde.

Aynı rapora göre ortalama Türkiye vatandaşı, her gün üç saatini sosyal medya ile, dört buçuk saatini ile bilgisayar ile geçiriyor ve her gün ortalama iki saat televizyon izliyor:

Screenshot 2016-05-20 11.54.07.png

Bu tablolar topluca okunduklarında, bana Türkiye ile ilgili bir perspektif veriyorlar. Umarım sizin için de aynısı geçerli olur.