Ülkemizde Çingeneler üzerine yapılan belgesel çalışmalar çoğalmaya başladı. Bu çalışmaları yapan arkadaşlar aşağıdaki bilgilerden faydalanmak ister belki...

Osmanlı'nın Gizli Çingene Raporu 07/12/2011

Atlas Tarih dergisi, Serez Lisesi Osmanlıca ve Fransızca öğretmeni Said Bey'e Sultan Abdülhamid için hazırlatılan gizli Çingene raporunu yayınlandı. Çingenelerle ilgili belirlenecek devlet politikasının nasıl olması gerektiğinin tartışıldığı raporda, Çingenelerin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki tarihi hakkında son derece önemli bilgiler bulunuyor.

Raporda Çingenelerin tarihi adının "Kıpti", halk arasındaki isimlerinin ise Çingene olduğu ifade ediliyor. Bu durum Osmanlı arşivlerinde Çingene kavimlerinden bahsedilirken Çingene adının yanı sıra Kıpti kelimesinin de kullanılmasından ileri geliyor. Kıpti kelimesi Çingeneleri tanımlamak için daha önce Bizanslılar tarafından Agupti formunda kullanılmış daha sonra ise Batı dillerinde yaygınlaşarak Gypsy şekline dönüşmüştü.

Said Bey tarafından hazırlanan raporda halk arasında yaygın olan "Cin-Gan" hurafesine yer veriliyor. Çingenelerin "Cin" ve "Gan" adlı zina yapan iki kardeşin soyundan geldiğine ilişkin iftirayı Said Bey raporda şu sözlerle değerlendirmiş: "Bunun insanlık ve İslamlıkla hiçbir alakası olamaz. Bunun için yapılması gereken ilk iş hiç bir mantıklı açıklaması olmayan bu anlayışı kökünden değiştirmek." Said Bey'in "Cin-Gan" iftirasının ortadan kaldırılmasına yönelik son derece yerinde önerisine rağmen söz konusu hurafenin günümüzde varlığını koruması şüphesiz ki büyük bir utanç.

Raporda kimi nüfus bilgilerine de yer verilmiş. Buna göre dönemin Selanik vilayetinde yaklaşık 35000 Çingene yaşamını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Said Bey'in raporunda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Çingenelerin toplam sayısının 500.000'ine yakın olduğuna dair tahmini bir rakama da yer veriliyor.

Devamı için Çingenelerin Sitesi.